Kademeli Dışa Açılım

3 Kademeli Açılım: 3°, 7° ve 85°

dis2 dis2-sema